Foreningen

Marineforeningen blev stiftet i 1941 i Thisted. I 2011 kunne foreningen derfor fejre 70-års jubilæum.

Foreningen formålsparagraf lyder således:

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til søs.

Hanstholm-Thisted Marineforening er en del af Danmarks Marineforening. I Danmark er der i alt 80 afdelinger fordelt over hele landet. På siden med links kan du se et udvalg af hjemmesider for marineforeninger.

Et centralt punkt for marineforeninger er deres marinestuer. Disse fungerer som samlingssted for foreningernes medlemmer og for afholdelse af forskellige arrangementer. På denne sides “Marinestuen” kan du se billeder af vores smukke lokaler.

I Hanstholm-Thisted Marineforening har man i tidens løb haft marinestuer flere steder. Nederst på denne side kan du se billeder af bygninger, hvor marineforeningen har haft sin stue.

Disse steder har marineforeningen ikke haft sine egne lokaler, men har fået lov til at hænge de maritime effekter op i restaurationslokaler m.v.

I 1998 havde foreningen 59 medlemmer, og regnskabet balancerede med aktiver på ca. 11.000 kr. På dette tidspunkt gik vi sammen med Ræhr-Hanstholm Jagtforening om at indrette vores egen stue. Lokalerne blev lejet af Hanstholm Fjernvarmeværk og adskillige fonde blev søgt om tilskud. Selv om alt arbejde blev udført af frivillig arbejdskraft, løb investeringen alligevel op i 200.000 kr.

Marinestuens lokaler er perfekte rammer for foreningens aktiviteter. På siden “Arrangementer” kan du se billeder fra de seneste arrangementer, der som billederne viser, hovedsagelig foregår i marinestuen.

I 2002 har vi med hjælp fra Tuborgfonden investeret i en flot signalmast og fliseanlæg til forskønnelse af pladsen foran vores stue.

I 2008 og 2009 har vi etableret skydebaner og officersmesse i lokalerne over marinestuen. En investering på ca. 500.000 kr. Om skydning – se under skydebaner til venstre.

Foreningen siger en stor tak til alle, der der har givet gaver eller på anden måde har bidraget til vores flotte stue.

At have sin egen marinestue har øget foreningens aktiviteter. Foreningen har nu ca. 150 medlemmer, og det seneste regnskab balancerer med aktiver på ca. 150.000 kr. Heri er ikke indregnet investering i stue og signalmast, da dette er nedskrevet til 0 kr.

Top