Klitroserne

Aktivitetskalender 2018-2019

Klitroserne er en forening for kvinder med tilknytning til Hanstholm-Thisted Marineforening.

Foreningen er startet den 14. april 2005.

Foreningens formål er at styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer via et socialt samvær.

Møder afholdes den første mandag i hver måned – undtaget er juli, august og december måned.

På mødeaftnerne kan der arrangeres forskellige aktiviteter bl. a. foredrag, udflugter, demonstrationer m.m.

Vedtægter:

  • Foreningen er en selvstændig forening, der ledes af en bestyrelse.
  • Bestyrelsen består af 5 personer. Hvert andet år vælges 2 personer og hvert andet år 3 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
  • Som medlemmer af foreningen kan optages ægtefæller og samlevere med nuværende medlemmer af Marineforeningen samt enker efter tidligere medlemmer.
  • Alle uafklarede spørgsmål henvises til Hanstholm-Thisted Marineforenings love og vedtægter.

Bestyrelsen består af:

Jonna Christiansen, formand
Hanne Vestergaard Nielsen, næstformand
Alice Sørensen, kasserer
Anika Brix Nielsen, sekretær
Solveig Thomsen, bestyrelsesmedlem
Helga Tarben Petersen, suppleant

Billeder fra Klitrosernes udflugt til bunkermuseet.

Top