Deltagende skyttelav og skytter

Ved Landsskyttestævne 2015 deltog følgende skyttelav:

Brøndby Kgs. Lyngby
Ebeltoft Kolding
Esbjerg København
Grenå Nyborg
Hals Næstved
Hanstholm/Thisted Randers
Hundested Skive
Kalundborg Svendborg
Kerteminde Aarhus

 

Fra hvert skyttelav deltog:

Brøndby

Søren Andersen
Jim Carlsen
Jens Ole Løje Jensen
Arne Jensen
Pierre Jensen
Flemming Jørgensen
Jørgen Kjeldsen
Per Kobbernagel
Gert Larsen
George Marum
Thyge Nielsen
Rene J. Petersen
Carsten Sørensen
Erik Tofte
Frank Urban

Ebeltoft

Christian Koudal
Georg Sand
Tommy Schmidt
Steen Zacho
Jørn Mortensen
Erik Lyager

Esbjerg

Bent Holst Hansen
Arne Frederiksen
Poul Erik Mortensen
Johan Stæhr
Hans Novrup
Søren Høj
Knud Erik Høgh
Per Ørum
Poul Helt
Preben Johnny Madsen
Lars Ravnsbæk

Grenå

Søren Holck
Sonja Kirk
Bjarne Lauersen
Bent H. Nielsen
Per Schultz Pedersen
Claus Sørensen

Hals

Mogens Sørensen
Finn Munch
Johan Gammelgaard
Tommy Stjernby
Heine Sørensen
Jens Nielsen

Hanstholm/Thisted

Niels Kr. Andersen
Kristian Amby Andersen
Kaj Baun
Harry Christiansen
Finn Busch Hansen
Henning Larsen
Mogens Madsen
Orla Mølholt
Rubin Nielsen
Henning Kjær Nielsen
Karl Krisrtian V. Nielsen
Per Sørensen
Ivan O. Sørensen
Michael Vadman
Erik L. Wadmann
Poul Vadmann

Hundested

Hans Jørgen Hansen
Per J.C. Hansen
Per Hoffstetter
Nina Hoffstetter
Michael Hultén
Jens Hyldborg
Ole Lorentzen
Rico Møllebro
Brian Lok Olsen
Bent Olsten
Torben Pedersen
Bent Pedersen

Kalundborg

Ove Andersen
Jørgen Bysted
Niels Holger Hacke
Tonny Ibsen
Egon Iversen
Ole Kølle
Niels Otto Nielsen
Knud Rasmussen
Knud Skriver

Kerteminde

Torben Henriksen
Hardy Holm
Ole Thor Hansen
Poul Erik Pedersen
Preben Ernst
Peter Heiden
Allan Madsen
Mogens Jensen
Peter Zeulner
Poul Krat
Jan Cederholm

Kgs. Lyngby

Peter Bruun
Per Kirkegaard Nielsen
Kaj Krogh
Frank Højbjerg Petersen
Jan Bergh
Ole Testrup Hansen

Kolding

Michael Wittorff
Tommy W. Larsen
Bent Lolk Nielsen
Kim O. Sørensen
Knud Skytte
Henrik Vogensen
Kjeld O. Jensen
Leif Nielsen
Henning Jensen

København

Joan Arneberg
Flemming Hansen
Erling Husfeldt
Per Bent Jørgensen
Per Maimquist
Svend E. Nielsen
Erik Povlsen
Jens Svendborg
Michael Svendborg
Solveig Unø

Nyborg

Ib Nedergaard
Henny Alvarez
Jess Sørensen
Henry Schmidt
Henning Carlsen
Jørn Ladegaard

Næstved

Bengt Daubenmerkl
Lars Ellersted
Ove Hansen
Tanni Hjordrup
Erik Larsen
Jens Nielsen
Bo Nielsen
Jens Olsen
Edvard Pedersen
Flemming Ravn
Knud Skovsgaard

Randers

Jørgen Steffensen
Torben Bruzen
Kai Willy Thorgersen
Niels Hvidkjær Høeg
Ole Splidsboel Poulsen
Henry Hansen
Esben V, Nielsen
John Albert Pedersen
Gunnar Kristensen

Skive

Johnny Aagaard
Jan Gravesen
Harald Paakjær
Kurt Christensen
Knud Nielsen
Ronald Berzer Jensen
Harry Joel
Torben Østerdal Sørensen

Svendborg

Steen Molnit
Niels Marcussen
Erik Thomsen
Arne Lund
Frede Kristiansen

Aarhus

Kai Willy Obel Berg
Egon Wincenzo De Pauli
Benny Mogens Lemming Ebbesen
Evald Østerby Frederiksen
Inge Siwers Møller
Annie Winqist

Top