Medlemmer

Som medlemmer i afdelingen kan der efter vedtægternes § 5 optages

  1. Mænd og kvinder, der er eller har været tjenstgørende i søværnet eller marinehjemmeværnet. *)
  2. Mænd og kvinder, der er eller har været ansat i handelsflåden eller som erhversfisker**).
  3. Mænd, der nærer interesse for orlogs- og handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.

*) Efter afsluttet grunduddannelse.
**) Med søfartsrelateret uddannelse begrænset til skibsofficer, skibsassistent, skibskok, eller erhvervsfisker
Indmeldelseblanket kan fås hos formanden.

Top